Boligopsparing

Vil du spare op til at købe en bolig eller vedligeholde og forbedre din nuværende, kan en boligopsparing være svaret. Du får en god rente på dit indestående. Du skal sætte mindst 250 kr. ind om måneden. Du kan sætte op til 120.000 kr. ind om året og i alt 500.000 kr. på kontoen.

Om Boligopsparing Fakta Renter Om Boligopsparing

Forældre og bedsteforældre kan oprette og sætte penge ind på en boligopsparing i barnets navn.

Er du under 18 år skal du betale skat af renteindtægter fra penge, du har stående på en Boligopsparing. Beløbet er dog skattefrit, hvis dine indtægter, inklusive renterne, er mindre end dit frikort.

Stammer renteindtægterne fra penge, som du har fået af dine forældre, beskattes renterne hos dine forældre indtil du fylder 18 år. Vi indberetter tilskrevne renter på dit cpr-nr.

Fakta

Boligopsparing kan bruges til:

  • Udbetaling ved køb af helårsbolig/fritidsbolig
  • Køb af grund til opførelse af helårsbolig eller fritidsbolig.
  • Indskud eller depositum på lejebolig.
  • Køb af andel eller aktie i boligforening.
  • Omkostninger i forbindelse med købet.

Opsparingen kan også benyttes til vedligeholdelse og forbedring af bolig/fritidsbolig. Og den kan bruges, uanset om du er ejer eller bor til leje, og uanset om du benytter håndværkere, eller om du selv laver arbejdet.

Der kan hæves fra opsparingen uden opsigelse, såfremt indestående benyttes til køb af bolig eller til boligrelaterede køb.

Har du sparet op på en boligopsparing, betaler du ikke oprettelsesomkostninger til banken ved optagelse af et boliglån på op til 5 gange opsparingen – dog højst 500.000 kr. Denne fritagelse gælder dog ikke for Nordea Prioritet og Nordea Andel.

Udbetaling til ikke-boligrelateret køb

Hvis du ønsker at hæve til andre formål end de nævnte boligformål, skal beløbet opsiges med et varsel på 6 måneder. Hvis du ikke overholder opsigelsesvarslet, betaler du en dekort af det beløb, du hæver på kontoen.

Renter
Rente for Boligopsparing
SpecifikationRente
Saldo indestående over 15.000 kr.0,00 %
Saldo indestående under 15.000 kr.0,00 %