Børnebørnskonto

Der er grænser for, hvor meget du må spare op på en almindelig børneopsparing. Ønsker du som bedsteforælder eller forælder at spare mere op til dit barnebarn/barn, kan du gøre det på en børnebørnskonto. Det er en højtforrentet konto, der giver mulighed for at spare op ud over den sædvanlige børneopsparing. Hvis barnet ikke er kunde i Nordea, skal I forbi en filial for at blive oprettet..

Om børnebørnskonto Fakta Priser Om børnebørnskonto

Sådan opretter du en børnebørnskonto

Grundet regler om legitimation, beder vi dig komme forbi en af vores filialer for at få oprettet dit barn som kunde. Du skal medbringe barnets sundhedskort og kopi af dåbs/fødselsattest.

Der kan oprettes flere børnebørnskonti til barnet. Andre, som er beslægtet med barnet, kan også oprette en konto til barnet. Der kan oprettes børnebørnskonto til alle under 21 år. Kontoen tilhører barnet, men du bestemmer, hvornår opsparingen kan udbetales. Børnebørnskontoen kan tidligst hæves, når barnet fylder 14 år, og senest ved udgangen af det år, hvor barnet fylder 21 år.

  • Børnebørnskontoens aftalte løbetid kan ikke forlænges når aftalen er indgået.
  • Der må indbetales op til 60.000 kr. pr. kalenderår og op til 400.000 kr. i alt.
  • Børn under 18 år skal betale skat af renteindtægter fra penge, de har stående på en konto. Beløbet er dog skattefrit, hvis barnets indtægter, inklusive renterne, er mindre end barnets frikort. Stammer renteindtægterne fra penge barnet har fået af sine forældre, beskattes renterne hos forældrene indtil barnet fylder 18 år. Vi indberetter tilskrevne renter på barnets cpr-nr.
  • Ved årets udgang får barnet en kontooversigt med oplysninger om, hvad der står på kontoen, og hvor meget der er tilskrevet i rente.
Fakta

Variabel eller fast rente?

Fast rente er for dig, som ønsker at binde dine penge i 1, 2 eller 3 år og ønsker at være sikker på, hvad du får i rente i hele perioden.

Du skal være særlig opmærksom på følgende:

  • Du kan vælge at binde hele eller dele af Børnebørnskontoens indestående på en fastrenteaftale.
  • Pengene er bundet af aftalen i den periode, fastrenteaftalen løber. I aftaleperioden kan der kun hæves på kontoen mod betaling af dekort.
  • Når aftalen er indgået, kan der ikke indskydes yderligere på kontoen med fast rente. Der kan fortsat indskydes på Børnebørnskontoen, hvor indskud og tilskrevet rente forrentes med en variabel rente.
  • Renten tilskrives fastrentekontoen ved årets udgang og overføres til Børnebørnskontoen.
  • Fastrenteaftalen kan ikke overskride Børnebørnskontoens aftalte løbetid.
Priser
Rente for Børnebørnskonto - variabel rente
Specifikation
Indestående over 15.000 kr.0,00 %
Indestående under 15.000 kr.0,00 %
Rente for Børnebørnskonto - fast rente
ÅrRente
1 år0,00 %
2 år0,00 %
3 år0,50 %

Hvis du ønsker fast rente, kan renten være fast i 1, 2 eller 3 år. Satsen bliver fastsat, når du opretter børnebørnskontoen.