Børneopsparing

Børneopsparing er et opsparingsprodukt, som forældre og andre, der er beslægtet med barnet i ret opstigende linje, kan benytte til opsparing til barnet. Med en børneopsparing kan du give dit barn eller barnebarn en hjælp til en god start på livet som voksen. Hvis dit barn ikke er kunde, skal du forbi en af vores filialer for at blive oprettet.

Om børneopsparing Fakta Priser Vilkår Om børneopsparing

Sådan opretter du en Børneopsparing

Grundet regler om legitimation, beder vi dig komme forbi en af vores filialer for at få oprettet dit barn som kunde. Du skal medbringe barnets sundhedskort og kopi af dåbs/fødselsattest.


Du kan oprette en opsparing til børn mellem 0 og 14 år. Hvert barn må kun have én børneopsparing. Opsparingen kan placeres i Børneopsparing Portefølje, Børneopsparing Depot eller som almindeligt kontant indestående.

Opsparingen kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år, og senest ved udgangen af det år, hvor barnet fylder 21 år.

  • Der kan hvert år sættes op til 3.000 kr. ind på kontoen. I alt kan der sættes op til 36.000 kr. ind i hele opsparingsperioden. Hertil kommer de renter, som løbende tilskrives. Der er ikke noget krav om en mindstebetaling på kontoen. Du bestemmer altså selv, hvornår og hvor meget du vil sætte ind inden for nævnte grænser.
  • Kontoen tilhører barnet, men du bestemmer, hvornår opsparingen kan udbetales. Børneopsparingen skal være bundet i mindst 7 år. Bindingsperioden kan ikke afkortes.
  • Børneopsparingen tilbydes som Børneopsparing Portefølje, Børneopsparing Depot samt konto med variabel eller fast rente..
Fakta

Børneopsparing Portefølje

Med Børneopsparing Portefølje får du en enkel løsning hvor investeringen matcher din valgte investeringsprofil og den løbende tilpasning sker automatisk.

  • Investering i eksisterende Nordea Invest fonde, som matcher din investeringsprofil (Nordea Invest Basis 1-4 + Nordea Invest Aktier II)
  • Automatisk investering af indskud over 1.000 kr.
  • Du kan opsige aftalen og sælge værdipapirerne når du vil

Børneopsparing Depot

Med Børneopsparing Depot kan du frit investere i danske værdipapirer som investeringsforeninger, aktier og obligationer og selv sammensætte din investering. 

Det er nemt at investere via Nordea Investor, hvor du kan både købe og sælge, når du vil, direkte til depotet.

Variabel eller fast rente?

Variabel rente
Konto med variabel rente

Fast rente
Fast rente er for dig, som ønsker at binde dine penge i 2 eller 3 år og ønsker at være sikker på, hvad du får i rente i hele perioden.

Du skal være særlig opmærksom på følgende:

  • Aftale om fast rente gælder for hele opsparingens indestående.
  • Opsiges aftalen eller flyttes opsparingen til et andet pengeinstitut inden fastrenteaftalen udløber, skal der betales dekort.
  • Renten tilskrives ved årets udgang.
  • Fastrenteaftalen skal udløbe inden eller senest samtidig med Børneopsparingens udløbsdato

Kontooplysninger

Indtil kort før frigivelsen vil barnet ikke kunne se kontoen i de digitale kanaler eller modtage kontoudskrifter mm.

I bindingsperioden sendes kontooversigt, kontoudskrift og puljeoversigt til den ansvarlige for oprettelsen.

Priser

Børneopsparing Portefølje

Du betaler ÅOP i den underliggende investeringsforening. Du kan læse mere om ÅOP her eller under de enkelte afdelinger nedenfor:

Du betaler depotomkostninger, som fx beholdningsændring og meddelelser om beholdningsændring. Du kan finde disse omkostninger i Vilkår for værdipapirpuljer nedenfor.

Vilkår for værdipapirhandel (pdf, 227 KB)Åbner i nyt vindue

Børneopsparing Depot

Du betaler ÅOP, hvis du investerer i investeringsforeninger. Du kan læse mere om ÅOP her eller under de enkelte afdelinger.

Du betaler kurtage ved handel samt depotomkostninger, som fx beholdningsændring og meddelelser om beholdningsændring. Du kan finde disse omkostninger i Vilkår for værdipapirpuljer nedenfor.

Vilkår for værdipapirhandel (pdf, 227 KB)Åbner i nyt vindue

Variabel eller fast rente

 

Rente for børneopsparing - variabel rente
SpecifikationRente
Indestående over 15.000 kr.0,00 %
Indestående under 15.000 kr.0,00 %
Rente for børneopsparing - fast rente
ÅrRente
2 år0,00 %
3 år0,75 %

Hvis du ønsker fast rente, kan renten være fast i  2 eller 3 år. Satsen bliver fastsat, når du opretter fastrenteaftalen på Børneopsparingen.

Renterne på Børneopsparingen er skattefri i opsparingsperioden for både dig og barnet.

Vilkår