Pluskonto Fast Rente

Pluskonto Fast Rente er for dig, som har mulighed for at binde dine penge i 3 år og ønsker at være sikker på, hvad du får i rente i hele perioden.

Bestil Pluskonto Fast Rente i Netbank. Log på og vælg Konto > Opret konto

Om Pluskonto Fast Rente Renter Fakta Om Pluskonto Fast Rente

Alle kan oprette en Pluskonto Fast Rente. Du kan kun sætte penge ind på kontoen i forbindelse med oprettelsen af kontoen. Til gengæld kan du oprette flere konti. Du kan hæve på kontoen, når det passer dig mod betaling af en dekort.

  • Opsparingen er bundet i den periode, renteaftalen løber. I aftaleperioden kan der kun hæves på kontoen mod betaling af dekort.
  • Du kan oprette kontoen i din Netbank
  • Bemærk at Pluskonto Fast Rente oprettet via Netbank oprettes til Fordel+ rente

Vær opmærksom på, at nettoindlån over 100.000 euro (ca. kr. 750.000) ikke er dækket af GarantiformuenÅbner i nyt vindue.

Renter
Rente for Pluskonto Fast Rente *
Specifikation3 år
Fordel+0,50 %
Fordel0,25 %
Basis0,10 %

* Bemærk at Pluskonto Fast Rente oprettet via Netbank oprettes til Fordel+ rente

Rentesatserne er gældende indtil videre

Fakta

Renterne på en Pluskonto med fast rente tilskrives ved årets udgang og overføres til en anden konto hos os, så du har mulighed for at få dem udbetalt.

Rentesatsen justeres hver 14. dag og afhænger af, hvor du er i Fordelsprogrammet, og hvor lang din bindingsperiode for kontoen er. Du kan se den aktuelle rente her på nordea.dk eller få den oplyst i filialen.

Pluskonto Fri giver en høj variabel forrentning af saldi mellem 50.000 kr. og 500.000 kr. I de måneder, hvor du hæver på kontoen forrentes kontoen ikke.

Pluskonto Fast Rente giver en høj fast rente af hele beløbet i det antal år, du har bundet dine penge. Du kan ikke sætte mere ind på kontoen, men du kan godt hæve på kontoen mod en dekort.

Pluskonto Variabel Rente giver en bedre rente end en almindelig lønkonto. På Pluskonto Variabel Rente kan du altid hæve og sætte penge ind, når du har lyst.