Pluskonto Fri

Pluskonto Fri er en opsparingskonto for dig, som godt kan lade dine penge stå i en periode, og som gerne vil have lidt mere i rente af dine penge.

Bestil Pluskonto Fri i Netbank. Log på og vælg Konto > Opret konto

Om Pluskonto Fri Fakta Renter Om Pluskonto Fri

Alle kan oprette en Pluskonto Fri. Du kan indbetale og hæve på kontoen, når det passer dig. Du må kun oprette én Pluskonto Fri. Der skal knyttes en afkastkonto til Pluskonto Fri, som renterne overføres til.

  • Du får en høj, variabel rente af hele din opsparing, når dit indestående er mellem 50.000 kr. og 500.000 kr.
  • Du får bankens variable basisrente, når saldoen er under 50.000 kr., og på beløb over 500.000 kr.
  • Du får ikke rente i de måneder, hvor du hæver på kontoen. Renter tilskrives ved årets udgang og indsættes på din afkastkonto. Det regnes ikke for en udbetaling.
  • Du kan oprette kontoen i din netbank

Vær opmærksom på, at nettoindlån over 100.000 euro (ca. kr. 750.000) ikke er dækket af GarantiformuenÅbner i nyt vindue.

Fakta

Hvis du har 45.000 kr. stående på kontoen, forrentes beløbet med bankens basisrente.

Har du 350.000 kr. stående, forrentes hele beløbet med bankens højeste rente for Pluskonto Fri.

Hvis du har 530.000 kr. stående på kontoen, forrentes de første 500.000 kr. med renten for Pluskonto Fri, mens de resterende 30.000 kr. forrentes med basisrenten.

Pluskonto Fri giver en høj variabel forrentning af saldi mellem 50.000 kr. og 500.000 kr. I de måneder, hvor du hæver på kontoen forrentes kontoen ikke.

Pluskonto Fast Rente giver en høj fast rente af hele beløbet i det antal år, du har bundet dine penge. Du kan ikke sætte mere ind på kontoen, men du kan godt hæve på kontoen mod en dekort.

Pluskonto Variabel Rente giver en bedre rente end en almindelig lønkonto. På Pluskonto Variabel Rente kan du altid hæve og sætte penge ind, når du har lyst.

Renter
Rente for Pluskonto Fri
SpecifikationRente
- For indestående mellem 50.000 og 500.000 kr0,00 %
- For indestående under 50.000 og over 500.000 kr0,00 %

Du får en høj variabel rente af hele din opsparing, når indestående er mellem 50.000 kr og 500.000 kr.
Du får ikke rente i de måneder, hvor du hæver på kontoen.

Rente for Pluskonto Fri
SpecifikationRente
- For indestående mellem 50.000 og 500.000 kr0,00 %
- For indestående under 50.000 og over 500.000 kr0,00 %

Du får en høj variabel rente af hele din opsparing, når indestående er mellem 50.000 kr og 500.000 kr. 
Du får ikke rente i de måneder, hvor du hæver på kontoen.

Rente for Pluskonto Fri
SpecifikationRente
- For indestående mellem 50.000 og 500.000 kr0,00 %
- For indestående under 50.000 og over 500.000 kr0,00 %

Du får en høj variabel rente af hele din opsparing, når indestående er mellem 50.000 kr og 500.000 kr. 
Du får ikke rente i de måneder, hvor du hæver på kontoen.