Ratepension

Til dig, der vil spare op til pensionisttilværelsen. En ratepension udbetales med løbende ydelser og kan bruges som erstatning for arbejdsindtægt, når du går på pension

Om ratepension Fakta Priser og vilkår Om ratepension

En ratepension kan oprettes frem til 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder.

Du kan selv oprette en ratepension, eller du kan oprette den i samarbejde med din arbejdsgiver. 

Du kan desuden få overblik over dine pensionsordninger på pensionsinfo.dkÅbner i nyt vindue, hvor du typisk også kan se udbetalinger og dækninger ved pension, sygdom og død.

Fakta
 • Det årlige beløb, du højest kan indbetale til en ratepension med fradrag, er 54.700 kr. Indbetaler du på en arbejdsgiverordning, er beløbet 59.456,52 kr.
 • Indbetalingen til en ratepension trækkes fra i den skattepligtige indkomst. Opsparingen til pension giver dig en skattebesparelse på op til 52,5 pct. af det beløb, du indsætter.
 • Første mulighed for udbetaling er ved din pensionsudbetalingsalder. Ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet 3 år før folkepensionsalderen. Der er dog fastlagt særlige pensionsudbetalingsaldre for personer født i perioden 1. januar 1954 – 30. juni 1960. 
 • Udbetalingen beskattes som personlig indkomst.

Udbetaling

 • En ratepension udbetales i rater over mindst 10 år. Udbetalingen ophører senest 30 år efter din pensionsudbetalingsalder.
 • Er ratepensionen under udbetaling, kan du ikke stoppe udbetalingen.
 • Er ratepensionen under udbetaling, kan du forlænge udbetalings-perioden, ændre terminerne til månedlige eller kvartårlige udbetalinger eller skifte mellem serie- eller annuitetsmetoden.  De nye rater beregnes med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse.

Udbetaling før pensionstidspunktet

Ratepension udbetales ved din død til de begunstigede, og udbetalingen kan starte, hvis du tilkendes førtidspension.

Placering af ratepension

Ratepensionen kan investeres på følgende måder:

 • Kontantkonto med fast eller variabel rente. Du kan få oplyst aktuelle rentesatser og vilkår i banken
 • I bankens værdipapirpuljer. Sammensæt din egen pulje, eller lad banken bestemme sammensætningen af puljen på grundlag af risikoprofilerne lav, middel, høj
 • Depot - i værdipapirer efter eget valg. Der er i lovgivningen fastlagt regler for, hvilke værdipapirer kan anvendes til investering og hvor meget, der kan investeres i et enkelt selskab. Du kan få flere oplysninger om dette i banken
 • Depot - porteføljepleje. Der gælder særlige vilkår for porteføljepleje, og du kan få flere oplysninger om dette i banken
 • Du betaler en skat til staten på 15,3 % af pensionsafkastet.
Priser og vilkår
Rente for ratepension - variabel rente
Specifikation    Rente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen0,00 %
- mellem 100.000 kr. og 250.000 kr. af hele saldoen0,00 %
- under 100.000 kr.0,00 % 
Rente for ratepension - fast rente 3 år
SpecifikationRente*
Fordel+0,75 %
Fordel0,35 %
Basis0,15 %
Rente for ratepension - puljeordning
SpecifikationRente*
Værdipapirspuljervariabel
Indlånspulje0,00 %
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)
Rente for ratepension - variabel rente
SpecifikationRente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen0,00 % 
- mellem 100.000 kr. og 250.000 kr. af hele saldoen0,00 %
- under 100.000 kr.0,00 % 
Rente for ratepension - fast rente 3 år
SpecifikationRente*
Fordel +0,75 %
Fordel0,35 %
Basis0,15 %
Rente for ratepension - puljeordning
SpecifikationRente*
Værdipapirspuljervariabel
Indlånspulje0,00 %
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)
Rente for ratepension - variabel rente
Specifikation Rente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen0,00 %  
- mellem 100.000 kr. og 250.000 kr. af hele saldoen0,00 % 
- under 100.000 kr.0,00 %  
Rente for ratepension - fast rente 3 år
SpecifikationRente*
Fordel+0,75 %
Fordel0,35 %
Basis0,15 %
Rente for ratepension - puljeordning
SpecifikationRente*
Værdipapirspuljervariabel
Indlånspulje0,00 %
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)