Pension - find den rigtige pensionsopsparing

 

Hvor meget pension
får du for 500 kr.?

Beregn
I fokus Alle produkter I fokus

Aldersopsparing

... afløste i 2013 kapitalpensionen.

En aldersopsparing er interessant for dig, der måske ønsker friheden til at investere i større ting, når du når til pensionsalderen.

Ratepension

Faste løbende udbetalinger

En ratepension giver en fast indtægt over en periode, når du går på pension. Du får løbende udbetalinger hver måned - helt frem til 30 år efter, at du har opnået din efterlønsalder.

Livsvarige livrenter

En livslang pension - uanset hvor gammel du bliver

En livsvarig livrente er et trygt supplement til folkepensionen. Med en livsvarig livrente slipper pengene ikke op. Du får udbetalt et fast beløb hver måned, så længe du lever.

Alle produkter

Aldersopsparing

... afløste i 2013 kapitalpensionen.

En aldersopsparing er interessant for dig, der måske ønsker friheden til at investere i større ting, når du når til pensionsalderen.

Ratepension

Faste løbende udbetalinger

En ratepension giver en fast indtægt over en periode, når du går på pension. Du får løbende udbetalinger hver måned - helt frem til 30 år efter, at du har opnået din efterlønsalder.

Livsvarige livrenter

En livslang pension - uanset hvor gammel du bliver

En livsvarig livrente er et trygt supplement til folkepensionen. Med en livsvarig livrente slipper pengene ikke op. Du får udbetalt et fast beløb hver måned, så længe du lever.

Kapitalpension

Du kan ikke længere få fradrag for indbetaling på kapitalpension

Det er muligt at omlægge en kapitalpension til en aldersopsparing forudsat, at der betales en afgift på 40 pct.

Indekskontrakter

Indekskontrakter har ikke kunnet oprettes siden 1971

Oprettede kontrakter fortsætter uændret. Du skal fortsætte indbetalingerne på indekskontrakterne frem til folkepensionsalderen for at få statens indekstillæg.

Ratepension til sportsudøvere

Til dig, der har indtægter som sportsudøver

Ratepension til sportsudøvere udbetales som løbende ydelse og kan bruges i stedet for anden indkomst.

Puljer

En måde at placere din pensionsopsparing på

Du kan enten vælge at lade Nordea stå for sammensætningen af puljerne eller vælge selv at sammensætte en portefølje bestående af en eller flere værdipapirpuljer ud fra en ønsket procentfordeling.