Kapitalpension - udbetaling af kapitalpension

Aldersopsparing afløser kapitalpension. Vi anbefaler en aldersopsparing, i stedet for kapitalpensionen, som ikke længere kan oprettes. En aldersopsparing påvirker ikke det beløb, du modtager i folkepension og kan oprettes af alle, som ikke er fyldt 75 år.

Om kapitalpension Fakta Priser og vilkår Om kapitalpension

Siden 2013 har det ikke været muligt, at opnå fradrag på indbetalinger til sin kapitalpension. Derfor kan kapitalpensionen ikke længere oprettes som pensionsprodukt. I stedet anbefaler vi at du indbetaler til en aldersopsparing

En aldersopsparing kan udbetales i én eller flere portioner og er interessant for dig, som måske vil investere i større ting, når du når pensionsalderen. Du kan også lave en pensionsopsparing på fx en ratepension eller livrente afhængigt af dine behov.

Vær opmærksom på at der ofte er individuelle forhold, der spiller ind i forhold til beslutninger omkring din pension. Vi anbefaler derfor, at du altid søger rådgivning i banken, når du tilrettelægger din pension.

Fakta
 • Du betaler en afgift til staten på 40 % til staten, hvis opsparingen udbetales ved opnået pensionsudbetalingsalder. Ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet 3 år før folkepensionsalderen. Der er dog fastlagt særlige pensionsudbetalingsaldre for personer født i perioden 1. januar 1954 – 30. juni 1960
 • Kapitalpensionen er fritaget for kreditorforfølgning, så længe pensionsopsparingen ikke er blevet udbetalt

Udbetaling

 • Udbetalingen kan tidligst ske ved opnået pensionsudbetalingsalder og senest 20 år herefter
 • Kapitalpensionen udbetales som udgangspunkt som et engangsbeløb. Du har dog mulighed for at vælge at få din opsparing udbetalt over flere gange (deludbetaling)
 • Hvis kapitalpensionen ophæves i utide (helt eller delvist) betales en afgift på 52 pct. til staten af pensionsværdien.

Udbetaling før pensionstidspunktet

 • Kapitalpensionen udbetales ved din død til de begunstigede og kan udbetales, hvis du tilkendes førtidspension (hvis tilkendt før januar 2003 er det mellemste eller højeste førtidspension) eller ved livstruende sygdom.

Placering af kapitalpension

Kapitalpensionen kan investeres på følgende måder:

 • Kontantkonto med fast eller variabel rente. Du kan få oplyst aktuelle rentesatser og vilkår i banken.
 • I bankens værdipapirpuljer. Sammensæt din egen pulje, eller lad banken bestemme sammensætningen af puljen på grundlag af risikoprofilerne lav, middel, høj.
 • Depot - i værdipapirer efter eget valg. Der er i lovgivningen fastlagt regler for, hvilke værdipapirer kan anvendes til investering og hvor meget, der kan investeres i et enkelt selskab. Du kan få flere oplysninger om dette i banken
 • Depot - porteføljepleje. Der gælder særlige vilkår for porteføljepleje, og du kan få flere oplysninger om dette i banken.
 • Du betaler en skat til staten på 15,3 % af pensionsafkastet.
Priser og vilkår
Rente for kapitalpension - variabel rente
SpecifikationRente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen0,00 %
- mellem 100.000 kr og 250.000 kr. af hele saldoen0,00 %
- under 100.000 kr. 0,00 %
Rente for kapitalpension - fast rente 3 år
SpecifikationRente*
Fordel+0,75 %
Fordel0,35 %
Basis

0,15 %

Renter for kapitalpension med puljeordning- indlån
SpecifikationRente*
VærdipapirspuljerVariabel
Indlånspulje0,00 % 
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)
Rente for kapitalpension - variabel rente
SpecifikationRente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen0,00 % 
- mellem 100.000 kr og 250.000 kr. af hele saldoen0,00 % 
- under 100.000 kr. 0,00 % 
Rente for kapitalpension - fast rente 3 år
SpecifikationRente*
Fordel+0,75 %  
Fordel0,35 %   
Basis

0,15 %   

Renter for kapitalpension med puljeordning- indlån
SpecifikationRente*
VærdipapirspuljerVariabel
Indlånspulje0,00 % 
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)
Rente for kapitalpension - variabel rente
SpecifikationRente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen0,00 %  
- mellem 100.000 kr og 250.000 kr. af hele saldoen0,00 %  
- under 100.000 kr. 0,00 %  
Rente for kapitalpension - fast rente 3 år
SpecifikationRente*
Fordel+0,75 %   
Fordel0,35 %   
Basis

0,15 %   

Renter for kapitalpension med puljeordning- indlån
SpecifikationRente*
VærdipapirspuljerVariabel
Indlånspulje0,00 % 
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)